Přeji krásný den

cesta dobré kondice

ŽÁDNÝ VRCHOLOVÝ SPORT, MÁ OPRAVDOVÁ RADOST Z POHYBU. ...................................................  Pohyb je pro mě také dobrým pomocníkem pro lepší náladu a získání nové energie.  Naučil mě  vytrvalosti a trpělivosti.                ...

Cesta lásky

       POTĚŠENÍ PRO DUŠI   ........................................................... Je opravdu moc krásné vnímat souvislosti svého života,  naučit se číst ze svých zážitků a situací. Pochopit oč tu běží, projevit své opravdové pocity a užívat si života....

Je čas

jít hlouběji do svých pocitů a nechat se vést.      ..............................................       Opravdu cítíš?

KAŽDÝM OKAMŽIKEM SI TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT.

Každým okamžikem sbíráme zkušenosti, které ovlivňují náš další život a jsou také zrcadlem pro nás samotné. Záleží, jak dokážeme tyto zkušenosti ve svém životě využívat, jak na ně reagujeme, nebo naopak nereagujeme, jak se z nich dokážeme učit a jsme-li vůbec ochotni vnímat souvislosti.

PROČ SE NÁM DĚJE CO SE NÁM NELÍBÍ ? Naše minulost ovlivňuje přítomnost. Naše přítomnost ovlivňuje budoucnost. Pokud nepochopíme souvislosti s každou špatnou zkušeností, proč nám přišla do života, pak se bude opakovat a přicházet znovu a znovu, v různých podobách než pochopíme.

„Život je dobrý učitel. Když nepochopíš lekci, zopakuje ti jí.“

ODPOVĚĎ NELEŽÍ VENKU, ALE V NÁS. Není potřeba si stěžovat, ale hledat uvnitř sebe. Potřebujeme pochopit své vnitřní (podvědomé) vzorce chování a proč je stále používáme, i když nám již nevyhovují. Potřebujeme pochopit, že život není náhoda a vše si tvoříme sami. V každém okamžiku se rozhodujeme – CO CHCEME?! Znovu a znovu….. Svůj život utváříme tím, jak myslíme v tuto chvíli.

TĚLO je naším jediným domovem pro duši a nese v sobě vše, co se nám v životě přihodilo od samého počátku. Většinou nenasloucháme impulzům a chováme se k němu mechanicky jako k věci, kterou můžeme nahradit.

Jednotlivé části těla mají svojí symboliku a ukazují nám, na co se máme při potížích zaměřit, co potřebujeme řešit:

• uši, koho nebo co nechceme slyšet

• ruce, stále se nám nedaří něco uchopit

• nohy, kam bychom rádi vykročili, ale  stále zůstáváme na stejném místě, přešlapujeme a nejdeme kupředu

• záda, zatuhli jsme v určitých přesvědčeních a bráníme se novému

Pozorně si všímejte svého těla, jak se k němu chováte, co jíte a pijete, kolik odpočinku mu dopřáváte. Staráte se o něj s láskou?

Naslouchejme signálům svého těla a začněme vnímat jeho potřeby. Naučme se dávat věci do souvislostí. Pochopme své zdravotní problémy, udělejme nápravu a nastavíme tak sebe uzdravovací proces, díky uvědomění, kde má náš zdravotní problém příčinu.

Když budeme o své tělo s láskou a citem pečovat, pak se v našem životě mnohé změní a naše tělo se nám odmění: spolehlivě nás ponese životem, bude zdravé a plné energie.

TVOŘME SI KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT, PLNÝ LÁSKY A VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ. 

Část své cesty jsem šla v tichosti a učila se novým věcem, více poznávala všechny souvislosti svého života a sama sebe. Vykročila jsem na cestu vnitřní harmonie a lásky. Naučila jsem se více naslouchat své duši, svým pocitům a má cesta stále pokračuje, protože každý den přináší nové informace a nová poznání. 

Své zkušenosti  používám ve své praxi a pomáhám těm, kteří si chtějí vylepšit svůj život.

Více informací i objednání do poradny  zde